รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ปะทิววิทยา
โครงการ​ห้องเรียนสีขาว
ในวันอาทิตย์ที่ 16 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนปะทิววิทยาได้จัดโครงการ​อบรมสัมมนา​คณะกรรมการ​นักเรียน​และคณะกรรมการ​ห้องเรียน​ ตามโครงการ​ห้องเรียนสีขาว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ปะทิววิทยา
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 โครงการเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการทารุณกรรม [22-06-2561]
 มหกรรมวันมหัศจรรย์ฟันดี [22-06-2561]
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 [13-06-2561]
 ขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่เข้าร่วมงานจิบน้ำชาและแข่งขันประชันเสียงไก่แจ้การกุศล [10-06-2561]