รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
วันพ่อแห่งชาติ
โรงเรียนด่านสวีวิทยา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติของอำเภอสวี ถวายพานพุ่มสักการะสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสวี เมื่อ 5 ธันวาคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [22-01-2561]
 กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม [16-01-2561]
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ [16-01-2561]
 พัฒนาวัดบรรพตวารีเขต [26-12-2561]