รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อพบผู่ปกครองรับทราบข้อมูลและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน โดยประธานพิธี กำนันสุจินต์ นาคบำรุง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษานำกล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม และ ผ.อ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียน และหัวหน้ากลุ่มงานบริหาร กล่าวชี้แจงข้อมูลข่าวสารให้กับผู้ปกครองด้วย ในวันนั้น ได้มีการมอบทุนปัจจัยพื้นฐานในกับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ระดับชั้น ม.1-3 จำนวน 195 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 แสดงความยินดีให้กับคณะครูและตัวแทนนักเรียน​ ในรายการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม​ วิชาการ​และเทคโนโลยีของนักเรียน [14-01-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [03-12-2561]
 กิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน" [03-12-2561]
  มรส. แนะแนวสัญจร 2561 [03-12-2561]