รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
พิธีถวายปฏิญาณ และประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ม.4 โรงเรียนเวียงสระ
งานกิจการลูกเสือ โรงเรียนเวียงสระ จัดพิธีถวายปฏิญาณ และประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ม.4 โรงเรียนเวียงสระ ขึ้น เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ณ หอประชุมเฟื่องฟ้า โดยมีนายเอนก เพ็ชรมาก หัวหน้างานลูกเสือวิสามัญ นำผกก.และวิสามัญม.4 เข้าร่วมพิธี โดยมี นายบุญส่ง หนูเซ่ง เป็นประธานในพิธี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 25-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3 page 1 / 3  
 วิทยุเพื่อการศึกษา โรงเรียนเวียงสระ WS. STATION [18-02-2561]
 กิจกรรมวันตรุษจีน สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (จีน) วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนเวียงสระ  [18-02-2561]
 พิธีวางพวงมาลา วัน "วิภาวดี" วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชเวียงสระ [18-02-2561]
 การอบรม ปลูกจิคสำนึก เทิดทูนชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม โดย กอ.รมน. ภาค4 [14-02-2561]