รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
มรส. แนะแนวสัญจร 2561
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรม SRU on ROAD SHOW 2019 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเดินเครื่องสร้างความเข้าใจการรับสมัครระบบ T-CAS ประจำปี 2562 โดยครั้งนี้ได้สัมภาษณ์ ท่านผู้อำนวยการ ธีรเดช จู่ทิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ และครูณฐพร อิ่มมาก ครูแนะแนว
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-12-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 แสดงความยินดีให้กับคณะครูและตัวแทนนักเรียน​ ในรายการแข่งขันมหกรรมศิลปหัตถกรรม​ วิชาการ​และเทคโนโลยีของนักเรียน [14-01-2561]
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [03-12-2561]
 กิจกรรมค่าย "คนดีของแผ่นดิน" [03-12-2561]
  มรส. แนะแนวสัญจร 2561 [03-12-2561]