รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ละแมวิทยา
โรงเรียนละแมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนละแมวิทยาจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่1/2561 นำโดยผู้อำนวยการนายประทีป มณีบางกา และบุคลากรโรงเรียนละแมวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 28-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ละแมวิทยา
  1 page 1 / 1  
 โรงเรียนละแมประชุมผู้ปกครองนักเรียน [28-11-2561]
 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [16-11-2561]