รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าอุแทพิทยา
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์)
นักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) ณ สนามกีฬากลาง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2561 ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. นายเกษมสันต์ แก้วกุล ได้รับรางวัลชนะอันดับที่ 2 (เหรียญเงิน) จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่งผลัด 4*400 เมตร 2. นางสาวจรัสภร เพ็ชรมณี ได้รับรางวัลชนะอันดับที่ 3 (เหรียญทองแดง) จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดสูง 3. นายเกษมสันต์ แก้วกุล ได้รับรางวัลชนะอันดับที่ 1 (เหรียญทอง) จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากรีฑาวิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร ควบคุมการฝึกซ้อมโดยนายวีระ คงศรี ครูโรงเรียนท่าอุแทพิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 24-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าอุแทพิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ 10 ณ ประเทศมาเลเซีย [29-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (น่านเกมส์) [31-03-2561]
 โรงเรียนท่าอุแทพิทยานำเสนอผลงานโครงงานฐานวิจัย โครงการเพาะพันธุ์ปัญญา [16-03-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬากรีฑาโรงเรียนท่าอุแทพิทยา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 (ขุนด่านเกมส์) [24-01-2561]