รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561
โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา โดยผู้อำนวยการ นายบุญเลิศ ทองชล พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2   3   4 page 1 / 4  
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) [09-01-2561]
 โครงการผู้ใหญ่สนใจนักเรียน [07-01-2561]
 ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 [19-11-2561]
 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยาจัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อินทนิลเกมส์ ครั้งที่ 43” [02-07-2561]