รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ละแมวิทยา
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนละแมวิทยา อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการประทีป มณีบางกา ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนละแมวิทยา โดยคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันต้อนรับและมอบของที่ระลึก
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 10 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ละแมวิทยา
  1 page 1 / 1  
 โรงเรียนละแมประชุมผู้ปกครองนักเรียน [28-11-2561]
 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [16-11-2561]