รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562
งานสภานักเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนศรียาภัย จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้นำนักเรียนด้วยกิจกรรมสภานักเรียน โดยได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนอุปกรณ์การเลือกตั้งและวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร โดยทีมผู้เข้าสมัครเข้าแข่งขันในครั้งนี้ จำนวน 1 ทีม คือ ทีมภูมิใจศรียาภัย โดยสนามการเลือกตั้งให้ลงคะแนนเสียงสองจุด ณ หอประชุมโดมอาคาร 9 และหอประชุมอาคาร 8
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]
 ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย [23-08-2561]