รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดให้มีการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ขึ้น ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง และห้องเรียนนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 261 ภาคเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ภาคเช้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคบ่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
บันทึกข้อมูลเมื่อ 13-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]