รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียเกาะสมุยได้รับเหรียญทอง ๒ รายการ ดังนี้ ด.ช. สนั่น ธาตุทำเล ม.2 เหรียญทองกระโดดสูง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย สถิติ 165 ซม. นายอภิราม ชอบการ ม.3 เหรียญทอง เขย่งก้าวกระโดด รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1   2   3 page 1 / 3  
 ท่านผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมห้องโครงการภาษาจีน [20-12-2561]
  ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ [20-12-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [10-11-2561]
 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย [10-11-2561]