รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุยร่วมประชุมกับนายกสมาคมศิษย์เก่าเกาะสมุย และคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย ณ หอประชุทเทศบาลนครเกาะสมุย ขอขอบคุณ ท่านรอง.สุนทร ภู่ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ในฐานะศิษย์เก่า รับดำเนินการและติดตาม ผลการดำเนินงานต่อไป ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1   2   3 page 1 / 3  
 ท่านผู้อำนวยการเขตตรวจเยี่ยมห้องโครงการภาษาจีน [20-12-2561]
  ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ [20-12-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [10-11-2561]
 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย [10-11-2561]