รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เกาะสมุย
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย
ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุยร่วมประชุมกับนายกสมาคมศิษย์เก่าเกาะสมุย และคณะกรรมการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเกาะสมุย ณ หอประชุทเทศบาลนครเกาะสมุย ขอขอบคุณ ท่านรอง.สุนทร ภู่ไพบูลย์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ในฐานะศิษย์เก่า รับดำเนินการและติดตาม ผลการดำเนินงานต่อไป ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เกาะสมุย
  1   2 page 1 / 2  
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนกรมพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [10-11-2561]
 ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนเกาะสมุย [10-11-2561]
 การแข่งกีฬานักเรียน นักศึกษา ประชาชน อำเภอเกาะสมุย 2561 [20-07-2561]
 ค่ายพัฒนานักเรียนแกนนำขับเคลื่อนปรัชญาพอเพียงและหลักนิติธรรม [11-06-2561]