รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มาบอำมฤตวิทยา
ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผู้อำนวยการรักษณา ยอดมงคล ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียน อาคาร 1 โดยนาย นายวีระชัย เตือนวีระเดช ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดี ตลอดจนคณะผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน ตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมกันต้อนรับและมอบของที่ระลึก 07/11/61
บันทึกข้อมูลเมื่อ 08-11-2561
ประมวลภาพข่าว [ 15 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มาบอำมฤตวิทยา
  1 page 1 / 1  
 ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ [08-11-2561]
 การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ครั้งที่ 11 [24-05-2561]