รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พนมศึกษา
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมศึกษา
ด้วยทางโรงเรียนมีความประสงค์จะทำการประมูลสหกรณ์ร้านค้า เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนพนมศึกษา โดยมีการขายสินค้าตามกฎระเบียบของทางราชการและโรงเรียนพนมศึกษา ตามรายละเอียดดังแนบ..
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-10-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พนมศึกษา
  1 page 1 / 1  
 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [17-12-2561]
 เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนพนมศึกษา [17-10-2561]