รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา [18-05-2561]
 กิจกรรมปฐมนิเทศและปรับพื้นฐานความรู้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 [12-05-2561]
 กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [08-04-2561]
 กิจกรรมรับมอบตัวและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  [07-04-2561]