รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : บ้านตาขุนวิทยา
กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ บ้านตาขุนวิทยา
  1 page 1 / 1  
 Open house [01-02-2561]
 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2560 [22-01-2561]
 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และค่ายคุณธรรม  [22-01-2561]