รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนด่านสวีวิทยา
โรงเรียนด่านสวีวิทยาจัดให้มีกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ ณ อาคารอเนกประสงค์ โดยจัดให้มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร การแลกของขวัญ กิจกรรมกีฬาพื้นบ้าน เช่น กินวิบาก ชักคะเย่อ มวยตับจาก เป็นต้น
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ปัจฉิมนิเทศ [06-03-2561]
 สรุปผลโครงการคุณธรรม [19-02-2561]
 กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์ [29-01-2561]
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [29-01-2561]