รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าชนะ
"ตามระเบียบพัก"
ตามที่หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานี ได้ใช้สถานที่โรงเรียนท่าชนะเป็นศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 5-20 กันยายน 2561 และในวันที่ 19 กันยายน 2561 เป็นวันปิดการฝึก "ตามระเบียบพัก" ในการนี้ พันโทอินทัช รอดทอง ผบ.นฝ.นศท.มทบ.45 ร่วมกับมูลนิธิ ส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจก พร้อมคณะครูฝึก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าชนะ นำโดย นายกถาวร ไมโภคา และ ผู้นำท้องถิ่น นักศึกษาวิชาทหาร ร่วมปลูกป่าชายเลน บริเวณบ้านปากน้ำท่ากระจาย
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 33 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าชนะ
  1 page 1 / 1  
 "ตามระเบียบพัก" [19-09-2561]