รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
YC ( Youth Counselor) สวีวิทยา
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นางอิสรีย์ อิฐกอ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา เป็นประธานเปิดโครงการ YC ( Youth Counselor) เพื่อนที่ปรึกษา ของงานแนะแนวโรงเรียนสวีวิทยา เป้าหมาย ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.1- ม.6 ทุกห้องเรียน ห้องเรียนละ 2 คน จำนวนทั้งสิ้น 120 คน วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง ส่งเสริมให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และส่งเสริมให้นักเรียนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีนางพรรณปพร ทองบุญช่วย หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนศรียาภัย และนางสาวภัคสุภางค์ จำเริญกิจ ครูแนะแนวโรงเรียนศรียาภัย เป็นวิทยากรให้ความรู้
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 สวีวิทยาชนะเลิศ ฟุตบอล สพม.11 คัพ [05-09-2561]
 YC ( Youth Counselor) สวีวิทยา [05-09-2561]
 พิธีหล่อเทียนพรรษา [18-07-2561]
  Big Beach​ Cleanin​g​ Day [13-03-2561]