รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา
โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 นร.ระดับชั้นม. 5 จำนวน 5 โรงเรียน คือ บ้านตาขุน พนมศึกษา รัชชประภา คีรีรัฐวิทยาคม และมัธยมบ้านทำเนียบ รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน ประกอบไปด้วยกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ กิจกรรมท่องเที่ยวเขื่อน กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประธานในพิธีคือ นายอำเภอบ้านตาขุน และผู้บริหารเขื่อน วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ของเขื่อน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-09-2561
ประมวลภาพข่าว [ 13 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ #ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)​  [07-09-2561]
 โครงการค่ายรัชชประภาสานฝันแบ่งปันเรียนรู้ โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา [03-09-2561]
 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ภาษาอังกฤษและอาเซียนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 [03-09-2561]
 🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาโรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ [03-09-2561]