รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
ครม.สัญจร เยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ตามโครงการ ครม.สัญจร (ชุมพร - ระนอง) ครั้งที่ 6/2561 ระหว่างวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดชุมพร – ระนอง โดยมี นายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในสังกัดมัธยมศึกษาในจังหวัดชุมพร และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชม ห้องประชุมอาคาร 11,ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์,ห้องเซิฟเวอร์,ระบบอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน และเยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 คนเก่งศรียาภัย [17-11-2561]
 หางนกยูงลาช่อ “จากพี่ เลี้ยงน้อง ขอบคุณวันเกษียณ” [20-09-2561]
 “มัธยมศึกษาชุมพรเกมส์” ประจำปี ๒๕๖๒ [07-09-2561]
 กิจกรรมภายใต้โครงการ น้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษา [03-09-2561]