รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงาน มอ.วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2562 [17-05-2561]
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]