รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
แข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเศรษฐศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในงาน มอ.วิชาการ ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 5 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22 page 1 / 22  
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 วงดนตรีสากลร่วมสมัย ระดับภาคใต้ [11-07-2561]
 โครงการค่ายคุณธรรมพุทธบุตร [10-07-2561]
 กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านคณิตศาสตร์ [10-07-2561]
 แข่งขันแต่งคำประพันธ์ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี  [10-07-2561]