รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
การแข่งขันงานสัปดาห์​วิทยา​ศาสตร์​ 2561
การแข่งขันงานสัปดาห์​วิทยา​ศาสตร์​ ประจำวันที่​ 16 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 💕💚 * รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย *รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ การแข่งขันงานสัปดาห์​วิทยา​ศาสตร์​ ประจำวันที่​ 17 สิงหาคม 2561 ณ ราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ 3 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 1. การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์​ ม.ต้น​ *รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 2.การตอบปัญหา​วิทยาศาสตร์​ ม.ปลาย​ *รางวัลชนะเลิศอันดับ​ 1 3. การแข่งขันทักษะ​กระบวนการ​ทางวิทยาศาสตร์​ ม.ปลาย​ * รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1.การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี ระดับ​ ม.ต้น​ * รางวัลรองชนะเลิศ​อันดับ​ 1 2.การตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์​ วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี ระดับ​ ม.ปลาย *รางวัลชนะเลิศ​อันดับ​1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1. การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์​ ระดับ​ ม.ต้น *รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 กิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไม่ต้องอาย  [07-09-2561]
 นิทรรศการอาชีพอิสระ 2018 [07-09-2561]
 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [07-09-2561]
 โครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [07-09-2561]