รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9ประจำปี 2561
เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นแม่แห่งชาติ โรงเรียนพุนพินพิทยาคมจึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระผู้ทรงคุณูปการแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดิน และเป็นการระลึกถึงพระคุณของแม่ ผู้มีพระคุณอันประเสริฐ โดยให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อแม่ผู้ให้กำเนิด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 16 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]