รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
มหัศจรรย์สีสันอาชีพ
งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพและพัฒนาทักษะชีวิต ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. บริเวณอาคาร 2 (แม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]