รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
มหัศจรรย์สีสันอาชีพ
งานแนะแนวโรงเรียนสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดโครงการแนะแนวการศึกษาอาชีพและพัฒนาทักษะชีวิต ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. บริเวณอาคาร 2 (แม่กิมผ่อง เริ่มก่อสกุล) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 16-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2561]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2561]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2561]