รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์คุณธรรมจริธรรมวัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 0 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 1 / 9  
 เดิน - วิ่ง สานฝันปันน้อง พ.ส.ว. ครั่งที่ 1 [19-09-2561]
 ฟันสะอาด เหงือแข็งแรง [05-09-2561]
 อบรมงานจราจร [05-09-2561]
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]