รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม
โรงเรียนพระแสงวิทยาจัดค่ายคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์คุณธรรมจริธรรมวัดควนคลัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 0 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]
 ถวายเทียนพรรษา [26-07-2561]
 P.S.V. Game 39 [26-07-2561]
 หล่อเทียนพรรษา  [26-07-2561]