รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศสร.ธปท) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตธนบัตร การใช้ธนบัตรที่ถูกวิธี ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรชำรุด รวมทั้งวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และภัยทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 11.00 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]