รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศสร.ธปท) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตธนบัตร การใช้ธนบัตรที่ถูกวิธี ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรชำรุด รวมทั้งวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และภัยทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 11.00 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]
 กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ  [31-08-2561]
 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ [29-08-2561]