รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน
โรงเรียนพุนพินพิทยาคม ร่วมกับศูนย์จัดการธนบัตร สุราษฎร์ธานี ธนาคารแห่งประเทศไทย (ศสร.ธปท) จัดทำโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรและความรู้ทางการเงิน ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการสังเกตธนบัตร การใช้ธนบัตรที่ถูกวิธี ความรู้เกี่ยวกับธนบัตรชำรุด รวมทั้งวิธีการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และภัยทางการเงิน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับแก่บุคคลทั่วไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพุนพินพิทยาคม ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 น. - 11.00 น.
บันทึกข้อมูลเมื่อ 09-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  [25-11-2561]
 กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2561 [23-11-2561]
 พิธีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียน [09-11-2561]
 การจัดทำแผนกลยุทธ์ปี 2561 – 2565 และแผนปฏิบัติการปี 2561 [02-11-2561]