รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน”
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 3 ดี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน ภาคเช้ามีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลน และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 200 กล้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดกุ้งแชบ๋วย จำนวน 150,000 ตัว ดำเนินการในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคบ่าย สรุปโครงการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 24 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23 page 1 / 23  
 รู้เท่าทันโรคซึมเศร้าในโรงเรียน [28-11-2561]
 เชิดชูครูคนเก่ง [27-08-2561]
 คนเก่ง ส.ธ. จากการแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค [20-08-2561]
 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางเพศ [19-08-2561]