รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน”
วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 กลุ่ม 3 ดี สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 14 องค์การบริหารส่วนตำบลพลายวาส ได้จัดกิจกรรม โครงการปลูกป่าชายเลน “รู้ สำนึก รักษ์ แผ่นดิน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 100 คน ภาคเช้ามีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ เรื่องความสำคัญของป่าชายเลน และวิธีการปลูกป่าชายเลน และได้ร่วมกันปลูกป่าชายเลน โดยใช้กล้าไม้โกงกางใบใหญ่จำนวน 200 กล้า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ชนิดกุ้งแชบ๋วย จำนวน 150,000 ตัว ดำเนินการในท้องที่หมู่ที่ 6 ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคบ่าย สรุปโครงการ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 24 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16 page 1 / 16  
 กิจกรรมบริจาคโลหิต [18-12-2561]
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง [14-11-2561]
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [13-11-2561]
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]