รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : เวียงสระ
กิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ "แห่เทียนพรรษา" ไปยังวัดเวียงสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
กิจกรรมโรงเรียนเวียงสระ "แห่เทียนพรรษา" ไปยังวัดเวียงสระ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ฌเยสภานักเรียน และนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมกับการทำกิจกรรม บำเพ็ญประโยชน์
บันทึกข้อมูลเมื่อ 01-08-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ เวียงสระ
  1   2   3   4   5   6 page 6 / 6  
 การประเมินนักเรียนพระราชทาน (นายเตชวัน ปัญญาวุฒิธรรม) รอบกลุ่มที่ 3 ใน วันที่ 19 มกราคม 2561  [22-01-2561]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนงานวิจัยทางการศึกษา วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ หอโสตฯโรงเรียนเวียงสระl [22-01-2561]
 กิจกรรมส่งท้ายประเก่า ต้อนรับปีใหม่ "จามจุรี Happy new year 2018" [08-01-2561]