รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
กิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
โรงเรียนพุนพินพิทยาคมกำหนดให้แต่ละระดับชั้นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่วัดประจำระดับชั้น ในเขตเทศบาลเมืองท่าข้ามและอำเภอพุนพิน ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
          ระดับชั้น ม.1  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดเกาะธรรมประทีป
          ระดับชั้น ม.2  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดดอนกระถิน
          ระดับชั้น ม.3  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดสถลธรรมาราม
          ระดับชั้น ม.4  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดท่าข้าม
          ระดับชั้น ม.5  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดรัตนาราม (วัดท่าล้อน)
          ระดับชั้น ม.6  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ที่  วัดตรณาราม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 17 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]