รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
พิธีแห่เทียนเข้าพรรษา
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดพิธีแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ ม.1 วัดสามัคคี ม.2 วัดโพธาวาส ม.3 วัดวิภาวดีกาญจนา ม.4 วัดใหม่พัฒนาราม ม.5 วัดไตรธรรมาราม ม.6 วัดธรรมบูชา เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทยให้ดำรงอยู่สืบไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 31-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 23 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]
 สอบ PISA ครั้งที่ ๒ [30-01-2561]
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  [30-01-2561]