รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
กิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นนักเรียนกลุ่มห่วงใย คือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่า 2.30 จำนวน 66 คน ในวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 ณ อาคาร 1 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 12 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2561]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2561]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2561]