รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
ถวายเทียนพรรษา
โรงเรียนพระแสงวิทยา ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 พร้อมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชน คณะครูและนักเรียน โดยผู้อำนวยการวัชรินทร์ เพชรเมือง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 68 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]
 ถวายเทียนพรรษา [26-07-2561]
 P.S.V. Game 39 [26-07-2561]
 หล่อเทียนพรรษา  [26-07-2561]