รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
หล่อเทียนพรรษา
๑๗ กรกฏาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนพระแสงวิทยา จัดกิจกรรมหล่อเที่ยนพรรษาเพื่อถวายวัดในอำเภอพระแสง
บันทึกข้อมูลเมื่อ 26-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]
 ถวายเทียนพรรษา [26-07-2561]
 P.S.V. Game 39 [26-07-2561]
 หล่อเทียนพรรษา  [26-07-2561]