รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา
บริษัท คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนโรงเรียนท่าข้ามวิทยา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 20-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 3 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา [20-07-2561]
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [05-07-2561]
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 [03-07-2561]
 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม [21-06-2561]