รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFSและครอบครัวอุปถัมภ์
โรงเรียนสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS จำนวน 3 คน จากประเทศเยอรมัน อิตาลี และฝรั่งเศส และมอบเกียรติบัตรอาสาสมัคร AFS และนักเรียนที่สอบได้สถานภาพตัวจริง รุ่น 58
บันทึกข้อมูลเมื่อ 23-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]
 สอบ PISA ครั้งที่ ๒ [30-01-2561]
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  [30-01-2561]