รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สวีวิทยา
พิธีหล่อเทียนพรรษา
ผู้อำนวยการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสวีวิทยาร่วมกิจกรรม\"พิธีหล่อเทียนพรรษา\"ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนสวีวิทยา สืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 14 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สวีวิทยา
  1 page 1 / 1  
 พิธีหล่อเทียนพรรษา [18-07-2561]
  Big Beach​ Cleanin​g​ Day [13-03-2561]
 ReLove and Share#2 โครงการดีของคนใจอาสา [13-03-2561]