รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
วงดุริยางค์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมนำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑา "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14"
วงดุริยางค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน  "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนรัชประภาวิทยาคม ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7 page 1 / 7  
 กิจกรรม วัยหรอย วัย Learn [24-09-2561]
 โครงการส่งเสริมทัศนคติป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [24-09-2561]
 กิจกรรมอบรมโครงงานคุณธรรมทั้งระบบ  [31-08-2561]
 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เยาวชนเพื่อป้องกันภัยจากปัญหาการค้ามนุษย์ [29-08-2561]