รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พุนพินพิทยาคม
วงดุริยางค์โรงเรียนพุนพินพิทยาคมนำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑา "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14"
วงดุริยางค์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม นำขบวนพาเหรดกลาง การแข่งขันกรีฑานักเรียน เยาวชน และประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านตาขุน  "ตาขุนเกมส์ ครั้งที่ 14" ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ สนามโรงเรียนรัชประภาวิทยาคม ต.เขาพัง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 17-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 18 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พุนพินพิทยาคม
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561  [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.1 เขื่อนรัชประภา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.6 จ.พังงา [13-02-2561]
 กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับชั้น ม.5 จ.ชุมพร [13-02-2561]