รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : มัธยมบ้านทำเนียบ
การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ 2561 องค์การบริหารตำบลบ้านทำเนียบร่วมกับโรงเรียนเครือข่ายในตำบลบ้าน หน่วยงานต่างๆ นำโดย รร.มัธยมบ้านทำเนียบ, รร. บ้านน้ำราด, รร. มหาราชบ้านแสงอรุณ, รร.บ้านทำเนียบ, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ในตำบลบ้านทำเนียบ ได้ร่วมจัดงาน การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี คุณชาญวิทย์ สิรภักดี นายอำเภอคีรีรัฐนิคม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน ได้เล่นกีฬาไม่พึ่งพาสิ่งเสพติด 2.เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเล่นกีฬาในท้องถิ่นให้สูงขึ้นและรู้จักกฎ กติกา การเล่นกีฬาประเภทต่างๆ 4. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนรู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 5. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยอาศัยกีฬาเป็นเครื่องมืออันสำคัญ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 11-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ มัธยมบ้านทำเนียบ
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ ร่วม AIS จัดกิจกรรม TCAS [11-07-2561]
 อบรมเชิงปฎิบัติการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์" [11-07-2561]
 การอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]
 การแข่งขันกรีฑานักเรียนประชาชนตำบลบ้านทำเนียบ ประจำปีการศึกษา 2561 [11-07-2561]