รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนสุราษฎร์ธานีกำหนดจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อาคาร 100 ปี หอประชุมครูลำยอง ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 และ ม.4 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.2 และ ม.5 และวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ม.3 และ ม.6
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 27 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง [14-11-2561]
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [13-11-2561]
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]