รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14 page 1 / 14  
 กิจกรรมเดินรณรงค์ลดปริมาณขยะ Don’t be shy! ทำดีไม่ต้องอาย  [07-09-2561]
 นิทรรศการอาชีพอิสระ 2018 [07-09-2561]
 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ ภาคใต้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 [07-09-2561]
 โครงการเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ นักเรียนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 [07-09-2561]