รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15 page 1 / 15  
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานีสนับสนุนกิจกรรมหมอชวนวิ่ง [14-11-2561]
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 [13-11-2561]
 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]
 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [11-10-2561]