รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]
 สอบ PISA ครั้งที่ ๒ [30-01-2561]
 กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  [30-01-2561]