รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนวังน้อย (พนมยงค์วิทยา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.30 น. เกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 10-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 9 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 page 1 / 10  
 นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFSและครอบครัวอุปถัมป์ [23-07-2561]
 กิจกรรมแลกขยะรีไซเคิล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [12-07-2561]
 ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 [10-07-2561]
 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน [10-07-2561]