รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
PSV Marching Band 2018
5 ก.ค. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเวียงสระ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 51 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 6 / 8  
 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [29-05-2561]
 ประชุมระดับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย [29-05-2561]
 LogBook Teacher [28-05-2561]
 ประชุมระดับชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย [27-05-2561]