รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
PSV Marching Band 2018
5 ก.ค. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเวียงสระ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 51 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 page 6 / 9  
 Visakha Day Run 2018 [05-06-2561]
 วันงดสูบบุหรี่โลก [01-06-2561]
 ทดสอบนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกอำเภอเวียงสระ ๒๕๖๑  [01-06-2561]
 โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [29-05-2561]