รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
PSV Marching Band 2018
5 ก.ค. 2561 วงโยธวาทิตโรงเรียนพระแสงวิทยาร่วมขบวนพาเหรดเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเวียงสระ
บันทึกข้อมูลเมื่อ 07-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 51 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 2 / 8  
 PSV Marching Band 2018 [07-07-2561]
 P.S.V.Event 3/7/2561 [04-07-2561]
 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ [02-07-2561]
 เลือกตั้งสภานักเรียน [02-07-2561]