รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร โดยมีนายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีเปิด
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 8 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ร้อยรัก ถักทอใจ สานสานใย มุทิตา [21-09-2561]
 คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ มอบอุกรณ์กีฬา [20-07-2561]
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [05-07-2561]
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 [03-07-2561]