รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ศรียาภัย
การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018
วันพุธที่ 4 กรกฎาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล สำหรับการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 27-30 มิถุนายน 2561 โดยมีนายอนันต์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียาภัย เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่นักเรียน และคุณครูผู้ควบคุม โดยได้รับรางวัล Excellent award ประเภทการแข่งขัน Regular Category ในภารกิจ food matter รุ่น Junior high School ระดับภาคใต้ และเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ศรียาภัย
  1   2   3   4   5 page 1 / 5  
 ปัจฉิมนิเทศ61 ..หางนกยูงลาช่อ [18-02-2561]
 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สมพ11 [23-11-2561]
 กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561-2562 [16-11-2561]
 พิธีการต้อนรับและแสดงความยินดีแด่ “ดร. สุรินทร์ เนียมสุวรรณ์” [06-11-2561]