รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
อบรมการเรียนรู้วรรณคดี :ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้วรรณคดี :ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนอาหารป๊อบอาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18 page 1 / 18  
 ขอแสดงความยินดีกับผลสอบO-NETคณิตศาสตร์100 คะแนนเต็ม [10-04-2561]
 เปิดรั้วโรงเรียน ST. Open House  [08-02-2561]
 กิจกรรมการเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์วิชาคณิตศาสตร์ [06-02-2561]
 สอบ PISA ครั้งที่ ๒ [30-01-2561]