รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : สุราษฎร์ธานี
อบรมการเรียนรู้วรรณคดี :ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมอบรมการเรียนรู้วรรณคดี :ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วรรณคดีไทย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สวนอาหารป๊อบอาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 7 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ สุราษฎร์ธานี
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19 page 1 / 19  
 โครงการพลังงานสัญจร [12-06-2561]
 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา [04-06-2561]
 นำเสนอโครงงานดาราศาสตร์ [30-05-2561]
 ชุดการแสดง และบรรเลงดนตรีไทยงานมหรสพสมโภช [30-05-2561]