รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : พระแสงวิทยา
P.S.V.Event 3/7/2561
@ กิจกรรมการแสดงของนักเรียนแกนนำ Y.C. หน้าเสาธง @ ลูกเสือวิสามัญทำสาธารณประโยช์เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติและวันคล้ายวันประราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ @ กิจกรรมซ้อมคณะสี-ประชุมเชียร์ https://www.facebook.com/pg/PSVSCHOOL/photos/?tab=album&album_id=1595182537277410
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 35 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ พระแสงวิทยา
  1   2   3   4   5   6   7   8 page 1 / 8  
 โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม [10-08-2561]
 ถวายเทียนพรรษา [26-07-2561]
 P.S.V. Game 39 [26-07-2561]
 หล่อเทียนพรรษา  [26-07-2561]