รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ท่าข้ามวิทยา
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561
กองลูกสือเนตรนารีวิสามัญ โรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าประกวดระเบียบแถว ประจำปี2561 ณสนามศุภชลาศัย กทม
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-07-2561
ประมวลภาพข่าว [ 6 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ท่าข้ามวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด [05-07-2561]
 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 [03-07-2561]
 โครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม [21-06-2561]
 กิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน (Open House) [06-02-2561]