รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ตัวแทนระดับภาคนักเรียนเรียนร่วม
ด.ญ.อรกนก วรรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) โดยอำนวยการของ ผอ.เกรียงศักดิ์ อัจกลับ ฝึกซ้อมโดย นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ น.ส.นฤมล เทพชา และนางศิริมงคล พุฒนกุล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1 page 1 / 1  
 กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่โรงเรียนด่านสวีวิทยา [03-01-2561]
 ตัวแทนระดับภาคนักเรียนเรียนร่วม [03-01-2561]