รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ตัวแทนระดับภาคนักเรียนเรียนร่วม
ด.ญ.อรกนก วรรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) โดยอำนวยการของ ผอ.เกรียงศักดิ์ อัจกลับ ฝึกซ้อมโดย นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ น.ส.นฤมล เทพชา และนางศิริมงคล พุฒนกุล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2   3 page 1 / 3  
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ [29-06-2561]
 โครงการเยาวชนไทยใสสะอาดอำเภอสวี [29-06-2561]
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน1/2561 [21-05-2561]
 พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันอาภากร [21-05-2561]