รายละเอียดข่าวกิจกรรมโรงเรียน โดย : ด่านสวีวิทยา
ตัวแทนระดับภาคนักเรียนเรียนร่วม
ด.ญ.อรกนก วรรณะ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ในการแข่งขันขับร้องเพลงลูกทุ่ง นักเรียนเรียนร่วม ได้เป็นตัวแทนไปแข่งต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) โดยอำนวยการของ ผอ.เกรียงศักดิ์ อัจกลับ ฝึกซ้อมโดย นายชาติชาย ชนชีวัฒน์ น.ส.นฤมล เทพชา และนางศิริมงคล พุฒนกุล
บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-01-2561
ประมวลภาพข่าว [ 1 ภาพ]
กิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาของ ด่านสวีวิทยา
  1   2 page 1 / 2  
 ปัจฉิมนิเทศ [06-03-2561]
 สรุปผลโครงการคุณธรรม [19-02-2561]
 กิจกรรม5ส.และบำเพ็ญประโยชน์ [29-01-2561]
 การเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม [29-01-2561]